Jämför 58 fack Fackligt oberoende Informationen uppdateras regelbundet

Hitta rätta facket för dig

Jämför och se vilka fack du kan bli medlem i

Vi jämför alla fack i Sverige, bl.a:

Byggnadsfacket IF Metall Kommunalfacket Ledarna Lärarförbundet SEKO Unionen Vision

Facket – vad är det?

Facket

Facket har som uppgift att hjälpa sina medlemmar (arbetstagarna) inom rad olika punkter i arbetslivet. Bland annat stödjer facket medlemmarna gällande löneförhandling, frågor gällande arbetsmiljö och utbildning. De ser alltid till arbetstagarens bästa och kan se om arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns inom arbetsrätt.

Det vanligaste är att arbetsplatsen har kollektivavtal. Detta är då ett avtal som har skrivits mellan arbetsgivaren och det fack som är kopplat till arbetsplatsen. I detta framkommer exempelvis lönevillkor, anställningsformer och vilka förhållanden som ska gälla på den specifika arbetsplatsen.

Utöver råd och stöd i arbetsrättsliga frågor får de som är medlemmar i facket även en rad extra förmåner. Det kan exempelvis vara att facket har förhandlat fram extra fördelaktig boränta eller lägre försäkringspremie hos externa företag. Andra fördelar som brukar ingå är studiestöd samt automatisk eller frivillig inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkring innebär att du kan få pengar från försäkringen i det fall du blir arbetslös. Detta som ett tillägg utöver vad som fås från A-kassan. Vid arbetslöshet betalar A-kassan maximalt ut ca 20 000 kr före skatt. De som har högre lön och vill ha ut 80% av denna vid arbetslöshet behöver därför ha en inkomstförsäkring.

En rekommendation är därmed att välja något av de fack som har inkomstförsäkring.

Vad våra besökare tycker om oss

Superenkelt att hitta vilket fack man tillhör och få en enkel överblick över alla villkor.
- Erik Hilmersson, Bålsta
Bara positivt att säga om sidan! Men ni borde ta med information om a-kassa också.
- Lisa My, Linköping
Bra sida som ger en tydlig överblick över de olika fackalternativen som finns.
- Gus, Stockholm

Bli medlem i facket - Vanligt förekommande frågor

Av vilken anledning ska jag gå med i facket?

Fackets primära uppgift är att se till att du som arbetstagare får ta del av dina rättigheter i arbetslivet. Genom att vara medlem har du möjligheten att få hjälp med bland annat löneförhandling, arbetsplatsfrågor samt avtalsvillkor. Skulle det uppstå en konflikt mellan dig och arbetsgivaren är det även facket som hjälper till att lösa denna.

Hur gör jag för att bli medlem i facket?

Att gå med i facket är mycket enkelt. Det första steget är att avgöra vilket fack som passar dig utifrån den bransch du är verksam inom. Andra steget är att göra ansökan om medlemskap via fackets hemsida. Det är även möjligt att skriva ut blanketter från hemsidan som sedan skrivs under och skickas in. Hur lång tid det tar innan du blir medlem varierar något men tar oftast inte mer än några dagar efter att ansökan har skickats in. Det som sker är att facket ser över ansökan och undersöker att samtliga de kriterier som finns för medlemskap är uppfyllda.

Vilket fack ska jag vara medlem i?

Det som avgör vilket fack du bör söka medlemskap till är vilket yrkesområde du är verksam i. Många av facken har valt att specialisera sig på ett yrkesområde eller några få yrkesområden. Därmed kan du bara bli medlem genom att du är verksam inom något av dessa områden. Jämför fack här för att se vilket fack som passar dig utifrån det yrkesområde du är verksam inom. Information gällande vilka yrkesgrupper som accepteras i det enskilda facket går att läsa om på Fack.com likväl som på fackens hemsidor.

Kan jag byta fack?

Att byta fack är lika enkelt som att gå med i ett fack. Du gör det enklast genom att först göra en ansökan till det fack som bytet ska ske till. När detta är gjort tar du kontakt med det gamla facket och säger upp medlemskapet där. I och med att det vanligaste är att facken tillgodoräknar tiden som du varit medlem i ett annat fack är det viktigt att det inte finns något glapp när bytet sker. Därmed är det bäst att du först bli medlem i det nya facket innan du går ur det gamla. Då flyttas kvalifikationstiden över. Känner du dig osäker på vilka fack som du har möjligheten att bli medlem i kan du få den informationen på denna sida (högst upp). Välj vilket yrkesområde du är verksam inom och få därefter en tydlig överblick på de fack som är relevanta.

Vad kostar medlemskap i facket?

Priset för att vara medlem i facket varierar mellan de olika facken. Vissa har en avgift som grundar sig på inkomsten medan det hos andra fack finns en fast avgift som är samma för alla medlemmar.

Vilka är förmånerna med att vara med i facket?

Beroende på vilket fack du är med i kommer du få ta del av olika slags förmåner. De tjänster som är överlägset vanligast är att de hjälper till med rättskydd, löneförhandlingar och avtal gällande arbetsmiljön. En mycket stor fördel är att facken även genomför kollektivförhandlingar med arbetsgivarna gällande lönenivåerna. En annan stor fördel är att många fack har en inkomstförsäkring som gäller för medlemmarna. Denna försäkring gör att medlemmarna får ut 80% av sin lön om de skulle bli arbetslösa. En grundersättning fås från a-kassan men den är aldrig mer än ca 20.000kr brutto. För att komplettera lönen upp till 80% betalar inkomstförsäkringen resterande summa. En del av facken har valt att inkomstförsäkringen ska vara gratis och att medlemmarna därmed får den per automatik. Andra har valt att ta ut en extra avgift från de som vill ha inkomstförsäkringen. Utöver det finns det fack som inte alls erbjuder denna möjlighet till sina medlemmar. En ytterligare fördel är att vissa fack kan erbjuda lägre priser på exempelvis hemförsäkringar, bolån m.m. Detta via samarbeten med externa företag.

Om jag är anställd på ett företag som inte ligger i Sverige men kommer att jobba från Sverige på distans och därmed även betala svensk skatt – Kan jag välja att vara medlem i ett fack?

Svaret beror helt på vilken bransch som det gäller samt vilket fack som du vill vara medlem i. I detta fall bör kontakt ske med aktuellt fack för rätt information.

Hur stor del av Sveriges befolkning är anslutna till facket?

Sverige är ett av de länder som har en mycket hög procent av befolkningen som är fackanslutna. Ungefär 70% är medlem i facket vilket är en siffra som är betydligt högre än hos många europeiska länder. I Sverige är ca 73% av kvinnorna anslutna och 67% av männen.

Kan en student vara medlem i facket?

Under studietiden kan du vara medlem i nästan vilket fack som helst. Ofta får man då även lägre fackavgift. För att få information om facket, som du vi bli medlem i, har studentrabatt bör respektive fack kontaktas.

Kan jag vara pensionär och ändå vara medlem i facket?

Det är vanligt att även pensionärer tillåts vara medlemmar. Även i detta fall brukar det erbjudas en lägre fackavgift. Vill du veta om ditt fack tillåter pensionärer som medlemmar och om de då får rabatt – kontakta facket för aktuell information.

Kollektivavtal – Vad är det?

Historien bakom facken är att människor gick samman för att skapa en starkare ställning mot arbetsgivaren. Därmed kunde man förhandla fram betydligt bättre avtal för sina medlemmar. Ett kollektivavtal skrevs då mellan arbetsgivare och facket som reglerade lön, arbetsvillkor m.m. Detta sker även med dagens kollektivavtal. Kollektivavtalet gäller däremot för alla på arbetsplatsen även om inte alla är medlemmar i facket.

Var kan jag läsa det kollektivavtal som gäller för mig?

På många arbetsplatser finns en förtroendevald facklig representant. Den personen har då en kopia på det gällande kollektivavtalet för arbetsplatsen. I det fall som det inte finns någon facklig representant kan du kontakta det fack du är medlem i. Ett ytterligare alternativ är att gå till den personalhandläggare som arbetar på arbetsplatsen eller inom organisationen. Dessa ska alltid ha en kopia på gällande avtal.